Aanmelding projectidee

Contactgegevens
Deze persoon dient als eerste aanspreekpunt voor het project en zal de feedback vanuit de Blauwe Cluster per e-mail ontvangen
Projectinfo
Deze info dient als basis om te kunnen inschatten of het project in aanmerking komt voor de geoormerkte middelen van de Blauwe Cluster
Beschrijf welk probleem je wilt aanpakken, wat de aanleiding vormt voor het projectidee. Welke meerwaarde heeft het project voor de ontwikkeling van de blauwe economie in Vlaanderen? (maximaal 100 woorden)
Beschrijf kort de algemene innovatiedoelstelling(en) van het project. Welke oplossing bied je aan of wens je te ontwikkelen in relatie tot bovenstaand probleem? Verduidelijk hoe je de doelstelling zal bereiken en welke concrete acties je hiervoor zal ondernemen. (maximaal 200 woorden)
Partners
Op basis van deze info zal bekeken worden of er een partner search moet opgezet worden door de Blauwe Cluster
Geef een opsomming van de organisaties (bedrijven, onderzoeksinstellingen of overige) die een actieve bijdrage kunnen leveren of geïnteresseerd zijn in het project en reeds gecontacteerd werden.
Beschrijf kort het profiel van de partners die nu nog ontbreken in het project, maar essentieel zijn om het project te kunnen uitvoeren en/of valoriseren.