Aanmelding projectidee

Contactgegevens
Deze persoon dient als eerste aanspreekpunt voor het project en zal de feedback vanuit de Blauwe Cluster per e-mail ontvangen
Projectinfo
Deze info dient als basis om te kunnen inschatten of het project in aanmerking komt voor de geoormerkte middelen van de Blauwe Cluster
Beschrijf welk probleem je wilt aanpakken, wat de aanleiding vormt voor het projectidee. Welke meerwaarde heeft het project voor de ontwikkeling van de blauwe economie in Vlaanderen? (maximaal 100 woorden)
Beschrijf kort de algemene innovatiedoelstelling(en) van het project. Welke oplossing bied je aan of wens je te ontwikkelen in relatie tot bovenstaand probleem? Verduidelijk hoe je de doelstelling zal bereiken en welke concrete acties je hiervoor zal ondernemen. (maximaal 200 woorden)
Projectinfo cSBO
Beschrijf kort de algemene innovatiedoelstelling(en) van het project. (maximaal 200 woorden)
Argumenteer hoe het project bijdraagt aan de verdere uitrol van de relevante roadmap (maximaal 100 woorden)
Partners
Op basis van deze info zal bekeken worden of er een partner search moet opgezet worden door de Blauwe Cluster
Geef een opsomming van de organisaties (bedrijven, onderzoeksinstellingen of overige) die een actieve bijdrage kunnen leveren of geïnteresseerd zijn in het project en reeds gecontacteerd werden.
Beschrijf kort het profiel van de partners die nu nog ontbreken in het project, maar essentieel zijn om het project te kunnen uitvoeren en/of valoriseren.
Partners cSBO
Een cSBO-projectvoorstel wordt ingediend door minstens twee onderzoeksgroepen van minstens één Vlaamse onderzoeksorganisatie. Een Vlaamse onderzoeksorganisatie wordt hierbij gedefinieerd als een in het Vlaams Gewest gevestigde onderzoeksorganisatie (universiteit, hogeschool, onderzoekscentrum, ...) evenals een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigde Vlaamse universiteit of Vlaamse hogeschool. Het Interuniversitair Instituut voor Micro-Electronica, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie, Flanders Make, het Vlaams Instituut voor de Zee en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen met een dotatie van de Vlaamse overheid, dienen een cSBO-projectvoorstel in te dienen in samenwerking met minstens één andere Vlaamse onderzoeksorganisatie. Een Vlaamse hogeschool dient altijd een cSBO-projectvoorstel in, in samenwerking met of minstens na advies van de universiteit binnen de associatie waarmee ze verbonden is. Vlaamse hogescholen dienen steeds een projectvoorstel in te dienen in samenwerking met minstens één andere Vlaamse onderzoeksorganisatie.