Webinar
Datum: 
dinsdag 22 juni 2021 - 13:00
Info:
Afgelopen
dinsdag 22 juni 2021 - 13:00

De maritieme scheepvaart heeft te kampen met heel wat uitdagingen, waaronder decarbonisatie, digitalisering en automatisering, maar ook opleiding, aanwerving en behoud van hooggekwalificeerd personeel. Autonome schepen kunnen een bijdrage leveren om tot een duurzame oplossing te komen voor de sector.

De FOD Mobiliteit en Vervoer - DG scheepvaart organiseert op 22 juni een webinar rond autonome scheepvaart. Tijdens dit webinar komt het regelgevende kader aan bod en wordt dieper ingegaan op een aantal pilootprojecten. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar technologische randvoorwaarden en autonome toepassingen die nodig zijn voor passende digitale ondersteuning.

Het webinar is een gezamenlijk initiatief van de FOD Mobiliteit en Vervoer - DG Scheepvaart, de FOD Buitenlandse Zaken, De Blauwe Cluster, De Koninklijke Belgische Redersvereniging, Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen en Agoria.

Programma

Verschillende sprekers, waaronder minister van de Noordzee Vincent Van Quickenborne, nemen het woord. Het gedetailleerde programma vind je hieronder.

13:00 Welkomstwoord
Sophie Mirgaux
13:05 Inleidende speech
Minister van de Noordzee Vincent Van Quickenborne
13:10 Nationale regelgeving voor autonome schepen
Aline Douxfils (FOD Mobiliteit & Transport)
13:20 Inleiding bij pilootprojecten
Marc Nuytemans (De Blauwe Cluster)
13:25 Project 1: controlesystemen voor autonome scheepvaart en geavanceerde situational awareness-software voor de maritieme en defensie-industrie 
Koen Geirnaert (dotOcean)
13:30 Project 2: ontwikkeling van een onbemand voertuig met inbegrip van de USV en de vereiste software
Steven Luys (ECA Robotics Belgium)
13:35 Project 3: SeaHub: communicatie tussen vaartuigen onderling en tussen zee en land
Mitch De Geest (CityMesh)
13:40 Project 4: ontwikkeling en ontwerp van een controlecentrum op het vasteland om autonome vaartuigen te ondersteunen en te besturen
Louis-Robert Cool (Seafar) 
13:45

Verwachtingen van de reders
Wilfried Lemmens (Koninklijke Belgische Redersvereniging)
Catrien Scheers (Fast Lines)

14:00 Q&A
Marc Nuytemans (De Blauwe Cluster)
14:10 Afsluitende opmerkingen
Jean-Baptiste Merveille (FOD Mobiliteit & Transport)
14:20 Slotwoord
Sophie Mirgaux

 

Het semi-autonome containerschip 'Deseo' vaart op dit moment al tussen Antwerpen en Zeebrugge (© Seafar)

Praktisch

Het webinar heeft een internationaal doelpubliek en vindt dan ook volledig in het Engels plaats.

Wil je ook deelnemen aan dit boeiende webinar? Schrijf je dan nu in.