Hybride evenement
Datum: 
donderdag 16 juni 2022 - 09:00 t/m 11:30
Info:
Afgelopen
donderdag 16 juni 2022 - 09:00 t/m 11:30

Op 16 juni vindt er een interactieve sessie plaats rond het potentieel van 'mariparken' als motor voor duurzame voedselproductie op zee. Deze sessie bouwt verder op de bevindingen van een eerste vergadering in maart, die in Brussel plaatsvond. Doel is een interactief debat tot stand te brengen rond de bouw van een feitelijk maripark voor duurzame aquacultuur. 

Heb je de eerste Community of Practice-vergadering gemist of kon je er niet bij zijn? Dat is geen enkel probleem. Deze sessie staat ook open voor nieuwe deelnemers.

Programma
9h00 Introductie
Lien Loosvelt (De Blauwe Cluster, België)
9h10 Maritieme ruimtelijke planning als instrument om een duurzame blauwe economie te promoten
Samenvattig vorige CoP-meeting en voorstelling 'maripark'-gevalsstudie
Marijn Rabaut (De Blauwe Cluster, België)
Reflecties bij de CoP-learnings en linken tussen een duurzame blauwe economie en maritieme ruimtelijke planning 
Olli Ronka (Regionale Raad van Lapland, Finland)
9h50 Koffiepauze
10h10 Wat is een maripark?
Naar een geïntegreerde business case voor duurzame productie van zeevoeding 
Rogier Van Steenes (Ernest & Young)
Blauwdruk van een maripark vanuit bedrijfsperspectief
Bert Groenendaal (Bert Groenendaal Consulting, België)
10h40 Interactieve sessie
Debat over het concept van een maripark voor aquacultuur op basis van verklaringen over ecologische, juridische, operationele, regionale en andere aspecten.
Nathalie Scheidegger (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Nederland)
11h20 Slotwoord
Lien Loosvelt (De Blauwe Cluster, België)
Foto: CoP-meeting van 22 maart in Brussel

Praktisch

De partners in het eMSP NBSR-project komen fysiek samen voor dit event. Andere geïnteresseerden kunnen alles online volgen. 

Deelname aan deze CoP-meeting is gratis. Vooraf inschrijven is wel verplicht. Dat kan nog tot en met 3 juni.

Gezien het internationale karakter van het eMSP NBSR-project is Engels de voertaal tijdens dit event.

Context

Deze Community of Practice (CoP) wordt georganiseerd binnen het kader van het eMSP NBSR-project, dat staat voor emerging ecosystem-based Maritime Spatial Planning topics in the North and Baltic Sea Regions. 

De focus van deze Community of Practice ligt in hoofdzaak op de learning strand 'duurzame blauwe economie'.