Adres: 
VAC Brugge, Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert I Laan 1-2
8200 Sint-Michiels-Brugge
België
Datum: 
donderdag 21 oktober 2021 - 15:00 t/m 17:00
Info:
Afgelopen
Activiteit voor leden en niet-leden
Eigen activiteit
donderdag 21 oktober 2021 - 15:00 t/m 17:00

Bij een duurzaam beheer en gebruik van de mariene omgeving spelen observatiegegevens een cruciale rol. Dit zal in de toekomst alleen maar toenemen, want data kunnen wel eens het nieuwe goud zijn.

VOLZET - inschrijven via de website is niet langer mogelijk, je kan je wel aanmelden voor de reservelijst door een mailtje te sturen naar info@blauwecluster.be

Het Belgische deel van de Noordzee is een van de meest bemeten mariene zones ter wereld. Overheden, onderzoekers en private bedrijven verzamelen hier allerlei gegevens. Deze veelheid aan data, gecombineerd met de veelheid aan spelers die hierbij betrokken zijn, kan heel wat mogelijkheden creëren voor samenwerking. 

Op 21 oktober organiseren De Blauwe Cluster, Vlaamse Hydrografie (Agentschap Maritieme Dienstverlening & Kust) en het Vlaams Instituut voor de Zee een infosessie rond dit thema. Doel is daarbij wat duidelijkheid te scheppen in het landschap van publiek-private datasets.

Voor wie?

De infosessie richt zich op alle actoren die betrokken zijn bij het inwinnen van data op het Belgische deel van de Noordzee. Daartoe behoren parkontwikkelaars, operatoren van windparken, aquacultuurbedrijven, studiebureaus, offshore aannemers, mariene wetenschappers, surveybedrijven, aggregatoren, overheden en leden of partners van De Blauwe Cluster die betrokken zijn bij datagedreven innovatieprojecten.

Waarom deelnemen?

Tijdens de infosessie brengen we diverse datagebruikers samen en leren we elkaars noden en verwachtingen kennen. We willen op die manier een eerste beeld vormen van de verantwoordelijkheid en rol van elke onderneming, overheid of onderzoeker binnen de dataketen. 

Wie deelneemt, zal na afloop een beter zicht hebben op de processen die spelen rond publieke en private datasets en -producten. Hiermee willen we een basis leggen voor gezamenlijke initiatieven of oplossingen om meervoudig datagebruik mogelijk te maken.

Programma

15:00

Inloop met koffie

15:15

Inleiding - rol en belang van data in innovatieprojecten
Lien Loosvelt (De Blauwe Cluster)

15:30 Gebruik van data door bedrijven in de blauwe economie - praktijkvoorbeeld offshore windparken
Kevin Lammertyn (Otary)

15:50

Wegwijs in en toegang tot hydrografische en hydrometeorologische data in de Belgische Noordzee
Koen Vanstaen (Vlaamse Hydrografie)

16:10

Wetenschappelijk databeheer en dataproducten voor onderzoek en innovatie”
Lennert Tyberghein (VLIZ)

16:30

Netwerkmoment

17:00

Einde

Praktisch

Het event zal fysiek plaatsvinden in VAC Brugge. Opgepast: het aantal plaatsen is beperkt tot 28 deelnemers. Inschrijven is verplicht en kan tot 15 oktober via het registratieformulier.

Deelname is gratis voor de leden en partners van De Blauwe Cluster, voor overheidsdiensten en voor speciale genodigden. Alle andere geïnteresseerden betalen € 150.