Webinar
Datum: 
donderdag 21 januari 2021 - 10:00 t/m 11:30
donderdag 21 januari 2021 - 10:00 t/m 11:30
Voeg toe aan kalender

De Europese Unie wil de CO2-uitstoot in de scheepvaart drastisch verlagen en heeft hier specifieke doelstellingen voor opgesteld. Daardoor wordt er binnen de sector steeds meer aandacht aan alternatieve brandstoffen besteed. De oprichting van een workshop scheepvaart & bunkering past binnen dit kader.

Eind 2020 heeft de Waterstof Industrie Cluster een werkgroep in het leven geroepen rond de toepassing van waterstof in de scheepvaart met focus op binnenvaart. Gezien de complexiteit van het onderwerp is maximale samenwerking tussen verschillende spelers nodig. Aangezien “maritieme verbinding” één van de domeinen is van De Blauwe Cluster, spreekt het vanzelf dat we de handen in elkaar slaan.

Binnenvaart leunt heel dicht aan bij kustvaart, en de verwachting is dan ook dat er spillovers zullen ontstaan naar zeevaart. Nieuwe technologie wordt immers vaak eerst op kleinere schaal en in een omgeving met minder stroming ontwikkeld en uitgetest vooraleer er kan opgeschaald worden naar toepassingen op zee.

Thema's

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen in de werkgroep:

  • Hoe kan waterstofbunkering worden georganiseerd langs Vlaamse waterwegen?
  • Kunnen we ons spiegelen aan of aansluiten bij initiatieven in het buitenland?
  • Zijn er  op korte termijn pilootprojecten mogelijk?
  • Wat zijn de bottlenecks en hoe lossen ze die elders op?

Infosessie

Wij organiseren samen met de Waterstof Industrie Cluster een online informatiesessie voor geïnteresseerde leden van De Blauwe Cluster op donderdag 21 januari van 10u00 tot 11u30. Deze sessie is een startpunt om nadien de twee netwerken bij elkaar te brengen en samen verder te werken.

Heb je interesse en ben je nog niet aangemeld? Meld je aan voor de werkgroep. Je kan je meteen ook inschrijven voor de informatiesessie. Mocht de datum je niet passen, dan nemen we afzonderlijk contact op.

Meer info

Voor meer info over de werkgroep scheepvaart & bunkering of de infosessie kan je terecht bij Ann Overmeire.