Adres: 
Wandelaarkaai 7
8400 Oostende
België
Datum: 
donderdag 23 januari 2020 - 14:00 t/m 16:00

Binnen LifeWatch verzamelt VLIZ gegevens door maandelijkse meetcampagnes met het onderzoeksschip Simon Stevin, alsook gegevens die langdurig en continu worden verzameld door een sensornetwerk dat in het Belgische deel van de Noordzee is geïnstalleerd. Het gaat hier meer bepaald om fysisch-chemische en biologische parameters, gaande van zoutgehalte en troebelheid over chlorofyl-a tot zoöplankton en zeezoogdieren. Deze gegevens zijn toegankelijk via lokale, regionale en wereldwijde datasystemen. Meer informatie is te vinden op http://www.lifewatch.be/en/data.

In de context van de steeds groeiende Blauwe Economie zijn hoogwaardige, langdurige gegevens een belangrijke bouwsteen voor veel projecten. We zien dan ook een stijgend gebruik van onze systemen vanuit de industrie. Een recente telling leert ons dat meer dan honderd bedrijven wereldwijd gebruiker zijn van onze gegevens. Om beter inzicht te krijgen in de specifieke (data)vragen van bedrijven en om samen te zien hoe Lifewatch deze kan beantwoorden, zal VLIZ een Maritime Industry Advisory Board (MIAB) oprichten.  Binnen dit MIAB kunnen bedrijven en VLIZ de vragen, mogelijkheden en gezamenlijke uitdagingen rond de gegevens bespreken. De LifeWatch Maritime Industry Workshop zal een eerste informatieve meeting zijn waarbinnen de bestaande LifeWatch services zullen worden toegelicht en het kader van dit MIAB zal worden voorgelegd.