Adres: 
Auditorium VMM, Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst
België
Datum: 
donderdag 10 januari 2019 - 13:30 t/m 16:55
Info:
Afgelopen

In het PIO-project ‘Meetnetten Vlaamse Milieumaatschappij’ wil VMM in één van de drie deelprojecten inzetten op de verdere ontwikkeling van een Unmanned Survey Platform voor bathymetrische metingen (sedimentdikte, waterdiepte) en kwaliteitsmeting van oppervlaktewater.

De mogelijkheid om autonoom te kunnen varen binnen een vooraf bepaald onderzoeksveld biedt belangrijke opportuniteiten in het verzamelen van data. Alle verzamelde meetdata moet ook eenvoudig opgeslagen en verwerkt kunnen worden in de bestaande databanken.

Dit project kadert in een grotere project binnen VMM gericht op het ontwikkelen van 1 maatsoftware voor alle meetnetten, welke aangepast is aan de huidige en toekomstige noden.

Tijdens de marktconsultatie wordt de vraag- en aanbodzijde voor dit project samen gebracht. Het is de bedoeling om na te gaan in hoeverre bedrijven en onderzoeksgroepen oplossingen kunnen aanreiken voor de behoeften en noden van VMM, en hoe haalbaar en innovatief deze oplossingen zijn.

Hierbij wordt er vooral gericht naar bedrijven die kennis en ervaring hebben met het ontwikkelen en opzetten van autonome meetvaartuigen, het inzetten van deze vaartuigen bij verschillende toepassingen binnen water kwaliteitsbepaling & bathymetrie en het aanpassen van deze vaartuigen aan de specifieke noden van de toepassingen en de waterlopen waar het voertuig zal worden ingezet.

Deelname is gratis, maar geïnteresseerden schrijven zich best in voor 7 januari 2019