Adres: 
Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35
1030 Brussel
België
Datum: 
donderdag 10 oktober 2019 - 13:00 t/m 17:30
Info:
Externe activiteit

Tijdens de marktconsultatie wil PIO (Programma Innovatieve Overheidsopdrachten) de vraag- en aanbodzijde voor dit project samenbrengen en ‘matchen’.

De vraagzijde omvat een brede groep van publieke instanties op verschillende betrokken bestuursniveaus, zowel administraties als operationele diensten en ook wetenschappelijke instellingen. De belangrijkste instanties worden hieronder opgesomd.

  • Administraties: federale overheid: het Ministerie van Defensie, en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid (Directoraat-generaal Leefmilieu); Vlaamse overheid: het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (afdeling Maritieme Toegang), het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, en het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie; lokale overheden: de Provincie West-Vlaanderen, en de Belgische kustgemeenten (in het bijzonder de gemeente Knokke-Heist);
  • Operationele diensten: de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO), de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM), en het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende;
  • Wetenschappelijke instellingen: het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).

De marktconsultatie heeft plaats op donderdag 10 oktober 2019 van 13u tot 17u30 in het Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 te 1030 Brussel.

Deelname is gratis maar geïnteresseerden schrijven zich best in voor 20 september 2019.