Adres: 
Zebrastraat 32/001
9000 Gent
België
Datum: 
vrijdag 19 oktober 2018 - 09:45 t/m 17:00
Info:
Enkel voor leden
Eigen activiteit

Om de innovatieroadmaps voor de verschillende domeinen van de Blauwe Cluster mee te helpen vorm geven, wordt per beleidsdomein een Task Force opgericht. Deze staan open voor alle leden van de Blauwe Cluster. Niet-leden kunnen enkel deelnemen op uitnodiging.

De Task Forces voor de bespreking van de roadmaps 2019-2020 gaan door op vrijdag 19 oktober in de Zebrastraat in Gent.

Het programma ziet er als volgt uit:

  9u45 - 10u15 Registratie en onthaal met koffie
10u15 - 10u30 Introductie: het hoe en waarom van roadmaps
10u30 - 12u30 Parallelle Task Forces rond "zeevoeding & mariene biotechnologie", "oceaanvervuiling & afvaloplossingen" en "maritieme verbindingen"

12u30 - 13u30

Lunchpauze
13u30 - 15u30 Parallelle Task Forces rond "hernieuwbare energie & zoetwaterproductie", "kustbescherming & minerale grondstoffen" en "blauw toerisme"
15u30 - 16u15

Plenaire lezingen: "Innoveren op het kruispunt van domeinen" & "Wegwijs in het instrumentarium voor clusters"

16u15 - 17u00 Netwerkreceptie

U kan zich inschrijven voor één of meerdere Task Forces afhankelijk van de innovatiedomeinen waarin uw organisatie actief is of interesse vertoont. Let wel, om praktische redenen streven we naar maximaal 2 deelnemers van dezelfde organisatie per Task Force. 

De grote lijnen van de roadmaps werden reeds uitgetekend en zullen verder verfijnd worden door de Task Forces. Een greep uit de thema's die aan bod zullen komen:

  • Hernieuwbare energie en zoetwaterproductie: golf- en getijdenenergie, floating PV, energieopslag, waterstofproductie, nearshore windfarms, ontzilting, etc.
  • Duurzame zeevoeding en mariene biotechnologie: bioprospecting, nieuwe afzetmarkten, kweekmateriaal, maricultuur, passieve visserij, bioraffinage, etc.
  • Kustbescherming en gebruik van minerale rijkdommen: selectieve extractie, gebruik van recyclaten, herstel van natuurlijke systemen, biomimicry, modellering, etc.
  • Maritieme verbindingen: sea-river shipping, autonoom varen, ontwerp van slimme vaarwegen, milieuvriendelijke aandrijfsystemen, CO2 reductie, etc.
  • Blauw toerisme: duurzame vervoersmodi, circulair toerisme, duurzaam waterverbruik, ecotoerisme, ocean literacy, korte keten, etc.
  • Oceaanvervuiling en afvaloplossingen: plastic soup, clean-up van munitie, microplastics, recyclage van afval, detectiesystemen, etc.

Inschrijven kan tot 15 oktober via bovenstaand inschrijvingsformulier.

Heeft u nog vragen hierover, contacteer dan één van onze innovatiemanagers.