Adres: 
Colruyt Group Academy, Brusselsesteenweg 157
9090 Melle
België
Datum: 
dinsdag 03 december 2019 - 13:00 t/m 17:00
Info:
Eigen activiteit

Context

Marien afval, en voornamelijk plastics zijn hot topic momenteel. En terecht, naar schatting komt er jaarlijks 5 tot 12 miljoen ton plastic in onze oceanen terecht. Via rivieren, havens en kust gebieden  komt het afval in zee terecht waarvan 94% uiteindelijk op de bodem eindigt. Vandaar dat de Blauwe Cluster wil inzetten op de verwijdering van afval stroomopwaarts, i.e. vooraleer het in het mariene milieu terecht komt. Tijdens deze taskforce gaan we op zoek naar innovatieve concepten en technologieën die game-changers zijn voor ocean clean-up, hierbij willen we ook de ontbrekende kennis en beleidsparameters opzoeken.  Daarbij moet ook gezocht worden naar oplossingen voor het recycleren van marien plastiek (of ander afval). Met gerecycleerde producten kan bewustwording rond deze problematiek gecreëerd worden. Nieuwe businessmodellen voor de verwerking moeten gezocht worden,  inzetten op transitie van olie-gebaseerde naar biogebaseerde materialen die afgebroken worden zodra ze in het marien milieu terecht komen, in kaart brengen van kennis rond de impact van marien afval op de gezondheid van mens, dier en zijn omgeving en op de economische activiteiten (vb door schade aan visnetten, aquafarms, scheepsmotoren, etc.), ….
 

Programma

13h00  Ontvangst met broodjeslunch (en netwerkgelegenheid met de deelnemers van de ochtendsessie Taskforce Zeevoeding)  
14h00 Welkom & doel van de taskforce Caroline Ven, De Blauwe Cluster
14h10 Presentatie Colruyt over plastics  Jolien Muylaert, Colruyt Group         
14h25  State of the art rond problematiek marien afval Colin Janssen, UGent
  Beleidsmaatregelen Lisa Devriese, VLIZ
14h50 

Plastics – een uitdaging of een opportuniteit?
Pitch hier je concrete case!

 
15h45   Pauze  
16h00 Interactieve sessie - Gemodereerde discussie met alle aanwezigen  
17h00 

Wrap-up en afsluitende drink

 

   

Wil je ook spreken? Dat kan! We bieden de mogelijkheid aan deelnemers om een presentatie te geven over een concrete case. 
 

 

Locatie

Voor deze taskforce zijn we te gast bij:

Colruyt Group Academy
Brusselsesteenweg 157
9090 Melle

Info ivm bereikbaarheid: https://www.colruytgroupacademy.be/nl/locatie/academy-melle
 

Inschrijvingen

De taskforces zijn voorbehouden voor de leden van De Blauwe Cluster en voor speciale genodigden. Heb je een uitnodiging ontvangen, dan kan je inschrijven via bovenstaande link.

Geef hier ook je voorstel voor een presentatie na.