Adres: 
Denys - Industrieweg 124
9032 Wondelgem
België
Datum: 
donderdag 17 oktober 2019 - 09:00
Info:
Enkel voor leden
Eigen activiteit

Samen met bedrijven, kennisinstellingen en publieke entiteiten willen we nagaan hoe we via bedrijfsgedreven innovatie oplossingen kunnen aanreiken voor de economische en maatschappelijke uitdagingen die de toenemende droogte en dreigende watertekorten in Vlaanderen met zich meebrengen. Concrete ideeën voor collaboratieve innovatieprojecten die vanuit de taskforce ontstaan kunnen door de Blauwe Cluster begeleid worden om een subsidieaanvraag in te dienen.

Context

Door de klimaatverandering worden we steeds vaker geconfronteerd met perioden van grote droogte. Ook bedrijfsactiviteiten komen onder druk te staan omwille van te lage waterpeilen in riveren en kanalen waardoor het transport van goederen en de beschikbaarheid van proceswater in het gedrang komen. Vanuit de Blauwe Cluster willen we de droogteproblematiek aangrijpen om nieuwe business opportuniteiten voor onze leden te verkennen.

Met de unieke kennis en expertise van onze leden in waterbouw, engineering, waterproductie- en behandeling, offshore werken, shipping, smart sea toepassingen enz. willen we innovatieve oplossingen ontwikkelen om de industrie waterrobuust te maken. Steeds vaker wordt gedacht aan ontzilting om voldoende zoet water te voorzien, al dan niet gekoppeld aan hernieuwbare (offshore)energie. Daarnaast bieden innovaties in waterinfrastructuur (o.a. sluizen, monitoring) en scheepsbouw (o.a. autonoom varen, design) tal van opportuniteiten.

Programma

In elk thema bieden we de mogelijkheid aan deelnemers om een pitch presentatie te geven (maximaal 2 minuten) over een concrete case. Deze case kan zowel een probleem als een oplossing onder de aandacht brengen. Via het inschrijvingsformulier kan je een voorstel tot pitch formuleren.

9h00 Ontvangst met koffie
9h30 Welkom - doel van de TaskForce (Ann Overmeire, De Blauwe Cluster)
9h35 Presentatie Denys rond wateractiviteiten     (Wouter Everaerts, Denys)
9h45 Draai de stroom om – systemische doorbraakinnovaties in het waterdomein  (Dirk Halet, Vlakwa)
10h00 Oplossingsrichtingen – inspirerende presentaties en pitches van deelnemers
 
  • Ortwin Deroo, De Watergroep - De rol van ontzilting voor drinkwatervoorziening
  • Marjolein Vanoppen, Universiteit Gent - Verduurzaming van het ontziltingsproces
  • Micheline Verhaeghe, Pollet Watergroep - Ontzilting van zeewater in het Midden-Oosten
  • Patrick Willems, KULeuven - Slimme real-time sturing van het watersysteem
  • Inge Genné, VITO - Scenario's om water- en droogte gerelateerde risico's te beheersen
10h45 Pauze
11h05 Innovatielandschap vanuit Blauwe Cluster  (Lien Loosvelt, Blauwe Cluster)
11h15 Interactieve sessie - Gemodereerde discussie met alle aanwezigen
12h30 Wrap-up en aansluitend lunch

 

 

Praktisch

Voor deze taksforce zijn we te gast bij Denys - strategisch lid van de Blauwe Cluster - die voor de gelegenheid het bedrijf en haar activiteiten zal voorstellen. 

De taskforces zijn voorbehouden voor de leden van De Blauwe Cluster en voor speciale genodigden. 

Voor vragen of meer informatie kan je terecht bij Karen Vanderstraeten

(E: karen.vanderstraeten@blauwecluster.be: M: 0499 54 67 78)