Adres: 
Sibelco - De Zate 1
2480 Dessel
België
Datum: 
dinsdag 01 oktober 2019 - 10:30
Info:
Enkel voor leden
Eigen activiteit
SAVE THE DATE

Door de klimaatverandering wordt Vlaanderen geconfronteerd met enerzijds zeer natte perioden met gevaar voor overstromingen en anderzijds perioden van grote droogte zoals we die vandaag beleven. Steeds vaker wordt gedacht aan ontzilting om voldoende zoet water te voorzien. Een duurzame ontziltingstechnologie gekoppeld aan hernieuwbare energie productie zou voor Vlaanderen een doorbraak kunnen betekenen, en bovendien sterke exportmogelijkheden bieden. Een tweede gevolg van de droogte is het lage waterpeil in rivieren en kanalen. Dit vormt een hinderpaal voor de scheepvaart en de transitie naar duurzamere transportmodi. Genoeg stof om samen met bedrijven, kennisinstellingen en publieke entiteiten onze actieradius rond water scherper te stellen en innovatieve projectideeën capteren.

Sibelco - premium lid van De Blauwe Cluster - is voor deze gelegenheid onze gastheer en zal de deelnemers een rondleiding geven op hun site in Dessel om zo nader kennis te maken met enkele innovatieve projecten waarin het bedrijf betrokken is.

Een gedetailleerd programma zal binnenkort beschikbaar zijn.