Webinar
Datum: 
woensdag 31 maart 2021 - 10:00 t/m 11:30
Info:
Afgelopen
Activiteit voor leden en niet-leden
Publieke activiteit
dinsdag 09 maart 2021 - 13:20

Heel wat bedrijven vrezen dat ze in de toekomst met een tekort aan water geconfronteerd gaan worden. Waterrisico's in kaart brengen en slim omgaan met water biedt hier mogelijk soelaas. Het project Smart WaterUse zet hier sterk op in.

Smart WaterUse is een samenwerkingsinitiatief tussen De Blauwe Cluster, Flanders' FOOD, watercircle.be, VITO, Vlakwa, Centexbel, Fevia en Universiteit Gent binnen de sectoren van (zee-)voeding, aquacultuur, textiel en toerisme. Het uiteindelijke doel is bedrijven in staat te stellen hun waterverbruik en -hergebruik te optimaliseren en water- en droogtegerelateerde risico’s aan te pakken.

Om kennis en ervaringen te delen rond het verlagen van waterverbruik via monitoring en dataverzameling, organiseren de projectpartners in samenwerking met De Blauwe Cluster een webinar op 31 maart. We vertrekken vanuit het hoe en waarom van wateraudits om vervolgens via een aantal case studies dieper in te gaan op het gebruik van sensoren en de impact van monitoring.

Dit webinar richt zich in eerste instantie tot watergebruikers binnen de sectoren van (zee-)voeding, aquacultuur, textiel en toerisme, maar staat ook open voor technologieleveranciers en dienstverleners.

Programma

  • 10u00 - 10u05:  Verwelkoming + Inleiding Smart WaterUse (Flanders' FOOD - Bianca Lefevere)
  • 10u05 - 10u20:  Wateraudit: Waarom is het nuttig? Wat levert het op? (EPAS)
  • 10u20 - 10u35: Hoe kan ik dit zelf meten via monitoring (debiet, druk, ...) (Endress + Hauser)
  • 10u35 - 10u50: Resultaten uit IntelSens: monitoring van de waterzuivering. Dit levert niet alleen een beter werkende waterzuivering op, een betere waterzuivering geeft ook betere kans op hergebruik, meer water dat hergebruikt kan worden. (Watercircle.be - Marc Feyaerts)
  • 10u50 - 11u05: SmartLab (AI) (Waterleau)
  • 11:05 - 11u15: Resultaten project ‘Virtuele meters’. Krijg inzicht in het verbruik van water, stoom, gas, … zonder fysieke sensoren (Actemium)
  • 11u15 - 11u25: Van wateraudit tot online waterdashboard. Een stapsgewijze aanpak: case-studie carwash De Wasstraat in Herent (VITO - Wim Schiettecatte)
  • 11u25 - 11u30:  Q&A

Praktisch

Maak je deel uit van de begeleidingsgroep van Smart WaterUse, dan kan je gratis deelnemen aan dit webinar. Bedrijven die geen lid zijn van de begeleidingsgroep betalen een registratiefee van €50.

Nadat je ingeschreven bent, krijg je van Flanders' FOOD een mail met daarin een link naar de online workshop.