Bevraging data & sensoren

Inleiding

Deze bevraging bestaat uit 3 delen met in totaal 9 vragen: 
- In deel 1 kan je aangeven voor welke toepassingen je sensoren in een offshore omgeving nodig hebt; 
- In deel 2 kan je verduidelijken naar welke mariene of maritieme data je nog op zoek bent; 
- In deel 3 krijg je enkele vragen rond confidentialiteit en opvolging. Je kan zelf vrij kiezen welke delen je wenst in te vullen. 

De volledige vragenlijst invullen vraagt ongeveer 10 minuten van je tijd.

DEEL 1 - SENSOREN
De resultaten van dit deel zullen gebruikt worden om een workshop "sensors for harsh environments" voor te bereiden en zo goed mogelijk af te stemmen op de interesse van actoren in de blauwe economie. Tijdens deze workshop zullen vragers en aanbieders van sensoren via thematische sessies en micro expo met elkaar gematcht worden (oktober ’20, i.s.m. Catalisti, SIM, IDEA).