Blue Innovation Awards 2021 Entry Criteria

* Nederlandse versie

Who qualifies for the Blue Innovation Awards 2021?

 • You are a company or government body based in Belgium with clear ambitions in the blue economy;
 • You deliver an innovative and inspiring project, product or service that is practically ready for the market or close to implementation; 
 • Your project, product or service preferably has several of the following characteristics:
  • Relevant innovative solution to a sustainability issue;
  • Link with economic activities at sea; 
  • Market potential in Belgium and/or abroad;
  • International ambitions and/or achievements;
  • Impact on economic, social and ecological aspects within the scope of sustainable development (more info: UN Sustainable Development Goals).

Recently finished projects and recently developed products and services also qualify for entry.

Award ceremony of the Blue Innovation Awards 2020

Wie komt in aanmerking voor de Blue Innovation Awards 2021?

 • Je bent een in België gevestigde onderneming of overheidsdienst met ambities in de blauwe economie;
 • Je brengt een project, product of dienst met een innovatief en inspirerend karakter aan dat dicht bij de markt of dicht bij implementatie staat;
 • Je project, product of dienst heeft bij voorkeur meerdere van de volgende kenmerken:
  • Relevante innovatieve oplossing voor een duurzaamheidsvraagstuk;
  • Link met de economische activiteiten in, op en rond de zee;
  • Marktpotentieel in binnen- en/of buitenland;
  • Internationale ambities en/of realisaties;
  • Impact op economische, sociale en ecologische aspecten in kader van duurzame ontwikkeling (meer info: Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN). 


Recent afgelopen projecten en recent ontwikkelde producten en diensten mogen ook nog ingediend worden.