Bedrijven met een idee kunnen bij ons terecht voor advies over de beschikbaarheid van de technologie en de haalbaarheid. We helpen bij het onderzoeken van de marktkansen, en wijzen de weg naar subsidiekanalen.

Is samenwerking relevant, dan brengen we je in contact met industriƫle en kennispartners. We helpen het idee te vertalen naar een concrete projectaanvraag en geven advies over diverse aspecten van samenwerking, zoals de inbreng van de partners en verdeling van intellectueel eigendom.

We kunnen ook financiƫle ondersteuning geven aan innovatieve projecten die passen binnen de langetermijnvisie van de cluster, waarin minstens drie Vlaamse bedrijven samenwerken en waarbij kennis kan gedeeld worden met de andere bedrijven in de cluster.