Bedrijven met een idee kunnen bij ons terecht voor advies omtrent de huidige stand van zaken van de technologie en de haalbaarheid. We helpen bij het onderzoeken van de marktkansen en geven inzicht in mogelijke subsidiekanalen.

Bedrijven met een idee kunnen bij ons terecht voor advies over de beschikbaarheid van de technologie en de haalbaarheid. We helpen bij het onderzoeken van de marktkansen, en wijzen de weg naar subsidiekanalen.

Is samenwerking relevant, dan brengen we je in contact met industriële en kennispartners. We helpen het idee te vertalen naar een concrete projectaanvraag en geven advies over diverse aspecten van samenwerking, zoals de inbreng van de partners en verdeling van intellectueel eigendom.

We kunnen ook financiële ondersteuning geven aan innovatieve projecten die passen binnen de langetermijnvisie van de cluster, waarin minstens drie bedrijven samenwerken en waarbij kennis kan gedeeld worden met de andere bedrijven in de cluster.