Binnen onze domeinen monitoren we internationale trends, maatschappelijke en industriële noden en de in Vlaanderen aanwezige competenties. We delen dit met onze leden, zowel individueel als via nieuwsberichten, evenementen, workshops of publicaties.

We brengen je in contact met andere bedrijven en overheidsinstanties, en dankzij structureel overleg met onze wetenschappelijke adviesraad zijn we ook de poort naar ideeën vanuit de kenniscentra.

We volgen Vlaamse en internationale subsidieoproepen voor haalbaarheidsstudies, O&O en demonstraties van dichtbij op, en delen ook deze kennis met onze leden.