Elk project dat steun krijgt vanuit het clusterbudget, wordt opgevolgd door een innovatiemanager van de cluster.

Deze woont projectmeetings bij, geeft advies bij de projectuitvoering en de administratieve verplichtingen, en helpt het project en de resultaten mee bekendmaken.