Elk project dat gefinancierd wordt met steun van het clusterbudget wordt opgevolgd door een innovatiemanager van de cluster, die de projectmeetings bijwoont, advies geeft bij de uitvoering van het project en de administratieve verplichtingen, en hulp biedt bij communicatie over het project en de disseminatie van de resultaten.

Elk project dat steun krijgt vanuit het clusterbudget, wordt opgevolgd door een innovatiemanager van de cluster.

Deze woont projectmeetings bij, geeft advies bij de projectuitvoering en de administratieve verplichtingen, en helpt het project en de resultaten mee bekendmaken.