Blauw toerisme
De Blauwe Cluster creëert samen met andere blauwe economische activiteiten een duurzaam aanbod van educatief en ecologisch toerisme. We reiken daarbij innovatieve vormen van kustbeleving aan. Op die manier bewijzen we dat het perfect mogelijk is om toerisme op een milieuvriendelijke manier te organiseren.

Zee en kust staan voor relaxen en genieten. Toerisme is dan ook een belangrijke economische motor van de blauwe economie. De ontspanningsfactor mag alleen niet omslaan in drukte, vervuiling en andere ongewenste effecten van kusttoerisme.

Samen met de ontwikkeling van andere blauwe economische activiteiten, gaat de Blauwe Cluster daarom op zoek naar een nieuwe, duurzame vorm van toerisme. Met het creëren van een educatief en ecologisch toerisme over alle seizoenen heen, wordt de aantrekkelijkheid van de Vlaamse kust nog hoger. Zónder in te boeten op de kwaliteit, integendeel.

Interview met Sven Van Haelst (VLIZ)