Blauw toerisme
We enten een nieuw blauw toerisme op de activiteiten die ontplooid worden binnen de vijf andere domeinen. We focussen daarbij zowel op beleving als op kennisverspreiding. Zo wordt de zee aantrekkelijker als bestemming doorheen het hele jaar.

De Blauwe Cluster erkent dat toerisme een belangrijke economische motor van de blauwe economie is. Blauwe Cluster projecten die verschillende domeinen combineren, zullen mogelijkheden creëren om onbenut potentieel voor duurzaam toerisme te valoriseren. Gelijktijdig met de ontwikkeling van verschillende blauwe economische activiteiten zal de Blauwe Cluster duurzame en vernieuwende toeristische producten implementeren die de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de Vlaamse kust vergroten. Hierdoor zal de Blauwe Cluster de voordelen van blauw toerisme voor andere activiteiten en investeringen in de blauwe economie en vice versa benutten, de kennis over de blauwe economie bij bewoners en bezoekers aan de zee bevorderen, en nieuwe banen en economisch levensvatbare toeristische bedrijven creëren met een langetermijnperspectief en exportpotentieel.

Onze missie is niet om de concentratie van toeristen aan de kust op zich verder te vergroten, maar wel om de aantrekkelijkheid van de kust het hele jaar door te vergroten en het aandeel jongere toeristen dat voor een langere periode verblijft te vergroten.

Interview met Sven Van Haelst (VLIZ)