Duurzame zeevoeding en mariene biotechnologie
We veranderen de fundamenten van de mariene productie in Vlaanderen door het introduceren van nieuwe technologieën en baanbrekende businessmodellen in de visserij en aquacultuur.

Zeeën en oceanen zijn wereldwijd een belangrijke leverancier van voedsel, maar het is nog steeds een uitdaging om op een duurzame manier aan de toenemende vraag naar visproducten te voldoen. De Blauwe Cluster zal bijdragen tot een toekomstgerichte ontwikkeling van de visserij- en aquacultuursector om verder te evolueren naar duurzame praktijken, de impact op het milieu tot een minimum te beperken en tegelijkertijd de vangst en/of productie van voeding uit de zee te maximaliseren. Specifiek zullen we focussen op:

  • de ontwikkeling en implementatie van innovatief vistuig, vermindering van brandstofverbruik en ecologische gevolgen, als aanvulling bij de bestaande kaders voor visserijprojecten en voortbouwend op relevante expertise in het Vlaamse mariene onderzoekslandschap
  • de teelt van schelpdieren en zeewier in het Belgisch deel van de Noordzee, evenals de ontwikkeling van “sea ranching” voor specifieke vissoorten
  • de ontwikkeling van zeeboerderijen uitgerust met autonome monitoringnetwerken die zich richten op de kweek van verschillende aquacultuursoorten en die flexibele en continue productie mogelijk maken

Met miljoenen beschikbare mariene soorten is het potentieel om deze organismen te gebruiken voor toepassingen in de voeding, farmacie, chemie en cosmetica enorm. We zullen voortbouwen op de bestaande kennisbasis op het gebied van (mariene) biotechnologie in Vlaanderen, waarbij het potentieel van lokale en mariene hulpbronnen voor zowel voeding als voor niet-voedingsdoeleinden wordt onderzocht. Omtrent dit thema gaan we een “Roadmap Mariene Biotechnologie” ontwikkelen en uitvoeren. 

Interview met Nancy Nevejan (uGent) en Daan Delbare (ILVO)