Ecosystem approach
Transversaal domein
De Blauwe Cluster zet resoluut ecologische, economische én sociale doelstellingen op haar agenda voor blauwe groei. Het idee hierbij is dat het ecosysteem de basis vormt voor economische activiteiten. Zonder gezond ecosysteem zijn er geen duurzame economische activiteiten mogelijk.

Groei hoeft geen vies woord te zijn in de blauwe economie, integendeel. Voorwaarde is wel dat de blauwe economie vertrekt vanuit de fysieke en biologische omgeving van kust en zee, en de mariene ecosystemen maximaal vrijwaart voor toekomstige generaties.

De Blauwe Cluster zet dan ook resoluut zowel ecologische, economische als sociale doelstellingen op haar agenda voor blauwe groei.

Interview met Tomas Sterckx (DEME)