Ecosystem approach
Transversaal domein
We stimuleren een blauwe groei met een sterke wetenschappelijke onderbouw en met het mariene ecosysteem als ruggengraat. Deze aanpak houdt rekening met alle ecosysteemaspecten bij het ontwikkelen van economische activiteiten en is gericht op het behoud van waardevolle ecosysteemdiensten voor toekomstige generaties.

De visie van de BC op de blauwe economie erkent dat economische activiteiten worden aangedreven door de ecosysteemdiensten die door het mariene ecosysteem worden geleverd. Daarom past de cluster de zogenaamde “ecosysteembenadering” toe op blauwe groei, rekening houdend met de fysieke en biologische omgeving waarin we werken. Deze ecosysteembenadering houdt rekening met alle ecosysteemaspecten bij de ontwikkeling van economische activiteiten, aangezien deze benadering tot doel heeft om de levering van waardevolle ecosysteemdiensten te blijven verzekeren.

Ecosysteemdiensten hebben betrekking op voorzieningen (bijvoorbeeld voedselproductie), regulering (bijvoorbeeld klimaatbuffering), habitat of ondersteunende diensten (bijvoorbeeld habitats voor soorten) en culturele diensten (bijvoorbeeld recreatie). Met de ontwikkeling van een blauwe economie wil de Blauwe Cluster de overgang naar een meer veerkrachtige relatie tussen samenleving en ecosystemen mogelijk maken. Dit is enkel mogelijk als acties gebaseerd zijn op ecologische kennis.

In een ecosysteembenadering worden activiteiten in en op zee alleen geïmplementeerd als ze het huidige, maar ook het toekomstige gebruik van oceaan-ecosystemen ondersteunen. Voor de Blauwe Cluster is een ecosysteembenadering gericht op het behouden van waardevolle ecosysteemdiensten voor toekomstige generaties op een manier die voldoet aan de ecologische, economische en sociale doelstellingen van onze agenda voor blauwe groei.

Interview met Tomas Sterckx (DEME)