Hernieuwbare energie en zoetwaterproductie
We zoomen in op de productie en opslag van hernieuwbare energie op zee via innovatieve technologieën zoals windturbines, drijvende zonneparken en golf- en getijdenenergie. Meer aanbod van hernieuwbare energie op zee opent ook kansen in andere sectoren, zoals zoetwaterproductie.

Onderzoekers en ingenieurs wereldwijd werken aan de ontwikkeling van technologieën die de energie van de oceaan in elektrische energie kunnen transformeren. Hoewel deze nieuwe technologieën een groot potentieel hebben, zijn er veel nog in ontwikkeling. De Blauwe Cluster wil synergieën verkennen om de productie en opslag van hernieuwbare energie op zee te verhogen. Daarnaast richt de cluster zich op de ontwikkeling van een belangrijke energieproductiefaciliteit in het nearshore-gebied van het Belgisch deel van de Noordzee.

De missie van de Blauwe Cluster is de productie van hernieuwbare elektriciteit op zee te ontwikkelen via een breed scala aan verschillende technologieën, te beginnen met windenergie en drijvende fotovoltaïsche zonnepanelen. Bovendien wil de Blauwe Cluster samen met de ontwikkeling van mariene hernieuwbare energiebronnen ook opslagcapaciteit ontwikkelen. Daarnaast wil de cluster de ontwikkeling van golf- en getijdenenergieomvormers stimuleren.

De productie- en opslagcapaciteit zal gebruik maken van infrastructuur die gedeeld wordt met andere domeinen waar de Blauwe Cluster aan werkt.

Toenemende beschikbaarheid van hernieuwbare energie opent nieuwe mogelijkheden, zoals de productie van zoet water, een proces dat zeer energie-intensief is. De productie van zoet water wordt steeds belangrijker in droge gebieden en zal wereldwijd steeds belangrijker worden, ook in onze meer gematigde streken. We willen bijdragen aan de zoetwaterbevoorrading met een offshore installatie in combinatie met de productie van hernieuwbare energie. De cluster zal daarom onderzoeken hoe en onder welke voorwaarden de productie van zoet water langs onze kust kan plaatsvinden.

Interview met Pieter Jan Jordaens (Sirris/OWI - LAB)