Hernieuwbare energie en zoetwaterproductie
De Blauwe Cluster ontwikkelt technologieën om energie op te wekken en op te slaan zonder mens en milieu extra te belasten. De zee biedt heel wat mogelijkheden op dit vlak. Daarbij denken we niet enkel aan offshore windmolens, maar ook aan drijvende fotovoltaïsche zonnepanelen, golfkrachtcentrales en waterstoftechnologie.

Een dreigend tekort aan energie en water? Vervuilende fossiele brandstoffen vervangen door schone energie? Ook hier zorgt de Blauwe Cluster voor duurzame oplossingen. We zijn ondertussen vertrouwd met het beeld van offshore windmolenparken, maar zeeën en oceanen bieden zoveel meer mogelijkheden voor hernieuwbare energie: zon, golven, getijden,...

De Blauwe Cluster ontwikkelt technologieën om energie op te wekken en op te slaan zonder mens en milieu extra te belasten. Die energie kunnen we meteen ook inzetten voor het produceren van zoet water uit zout water, een heel energie-intensief proces. Maar even goed voor de productie van waterstof of misschien zelfs methanol, beloftevolle energiedragers voor onder meer de scheepvaart.

Interview met Pieter Jan Jordaens (Sirris/OWI - LAB)