Kustbescherming en gebruik van minerale rijkdommen
We introduceren nieuwe concepten voor een veerkrachtige en duurzame kustbescherming met efficiënt gebruik van minerale hulpstoffen. Het integreren van natuurgebaseerde oplossingen in het ecosysteem draagt bij tot een nieuwe wereldwijde standaard van kustbescherming.

De Blauwe Cluster zal nieuwe concepten introduceren in veerkrachtige en duurzame kustbescherming, waarbij efficiënt gebruik wordt gemaakt van minerale hulpbronnen, al dan niet gecombineerd met mariene benthische organismen en biogene structuren zoals mosselbanken, zeewiervelden, kokerworm-, en oesterriffen. Deze nieuwe concepten zullen uitgaan van op de natuur gebaseerde oplossingen, waarbij principes van geo- en biomimicry in de kustwaterbouw worden toegepast.

We zullen een nieuwe wereldwijde standaard voor kustbescherming ontwikkelen, wat hoogst noodzakelijk is omdat landen over de hele wereld gedwongen zijn om in toenemende mate te investeren in het behoud van hun primaire kustbeschermingssystemen. In Europa liggen de huidige jaarlijkse bestedingen voor kustbescherming in de grootte orde van 1 tot 3 miljoen euro / jaar per km zandstrand of kwetsbare kust. Waarschijnlijk zullen de gevolgen van klimaatverandering deze aantallen de komende twee tot drie decennia verdubbelen.

We kijken verder dan alleen het behoud van de huidige activa en zetten in op de ontwikkeling van geïntegreerde oplossingen, die een breed scala aan ecosysteemdiensten en ontwikkelingskansen bieden. Bovendien concentreren we onze innovatie-inspanningen ook op een efficiënte aanwending van hulpstoffen (inclusief het gebruik van fijnmazig materiaal) om te garanderen dat er voldoende sediment aanwezig zal zijn voor toekomstige kustbeschermingsprojecten.

Interview met Tina Mertens (VLIZ)