Maritieme verbinding
Via technologische vernieuwing pakken we problemen in verband met zee-riviervaart aan, om zo de noodzakelijke transitie naar multimodaal transport mee in gang te zetten en de havens beter bereikbaar te maken.

Beperkte maritieme interconnectiviteit en onvoldoende ontwikkelde scheepvaartverbindingen met het achterland en met belangrijke estuariene hub-havens vormen een belangrijk knelpunt voor veel zeehavens in Vlaanderen, Europa en daarbuiten. Dit heeft grote gevolgen voor de algehele economie (tijdsverlies bij verkeerscongestie), de kwaliteit van leven en de luchtkwaliteit (emissies).

We zullen verschillende kwesties aanpakken met betrekking tot innovatieve zee-riviervaart:

  • inzicht in de hydrodynamische omstandigheden om het golfklimaat te moduleren door middel van strategisch gelegen offshore-constructies zoals onderwater golfbrekers, ondiepten, kunstmatige eilanden, enz.
  • zee-rivier scheepvaarttechnologie: specificaties voor de scheepsarchitectuur met het oog op een certificering teneinde een verbinding tussen havens te verzekeren bij alle weersomstandigheden (of met specifieke beperkingen)
  • de implementatie van slimme scheepvaart in het zee-rivier vervoersconcept (datacommunicatie, IoT, big data handling, autonome scheepvaart, enz.)

Op deze manier faciliteren we de broodnodige modale verschuiving in het vervoer. De kracht van deze aanpak is de innovatie in zowel de aanpassing van het mariene milieu als de scheepvaarttechnologie. Deze gecombineerde aanpak is uniek en zal een belangrijke motor zijn voor de blauwe strategie in Vlaanderen.

Interview met Tom De Schepper (IDLab)