Maritieme verbinding
Via technologische vernieuwing pakken we problemen in verband met scheepvaart aan, om zo de noodzakelijke transitie naar multimodaal transport mee in gang te zetten en de havens beter bereikbaar te maken.

Beperkte maritieme interconnectiviteit en onvoldoende ontwikkelde scheepvaartverbindingen met het achterland en met belangrijke estuariene hub-havens vormen een belangrijk knelpunt voor veel zeehavens in Vlaanderen, Europa en daarbuiten. Dit heeft grote gevolgen voor de algehele economie (tijdsverlies bij verkeerscongestie), de kwaliteit van leven en de luchtkwaliteit (emissies).

De Blauwe Cluster zal door innovatie inzetten op het verder uitbouwen en faciliteren van sea/river shipping. Een economisch rendabele (binnen)scheepvaart verbinding tussen Zeebrugge en de Westerschelde, alsook nieuwe verbindingen met Nederland, kunnen voor een verdere uitbouw van trafiek zorgen zonder negatieve impact op de reeds aanwezige verkeerscongestie over de weg.

Het maatschappelijke klimaat dwingt de scheepvaartindustrie bovendien naar een snelle, sterke en disruptieve stap richting CO2 neutrale scheepvaart alsook het elimineren van de uitstoot van andere vervuilende stoffen. Daarom zal DBC een prioriteit leggen op clean shipping met enerzijds het ontwikkelen en demonstreren van sensoren voor de monitoring van uitstoot en anderzijds ook het ontwikkelen van nieuwe technologieën op weg naar CO2 neutraal varen. 

Om naar een rendabler en veiliger exploitatie te evolueren, is de implementatie van slimme technologie zoals performante datacommunicatie, IoT, big data management, artificiële intelligentie, block chain technologie, enz., essentieel. Dit omvat het verder ontwikkelen van autonome vaartuigen.

Op deze manier faciliteren we de broodnodige modale verschuiving in het vervoer. De kracht van deze aanpak is de innovatie in zowel de aanpassing van het mariene milieu als de scheepvaarttechnologie. Deze gecombineerde aanpak is uniek en zal een belangrijke motor zijn voor de blauwe strategie in Vlaanderen.

Interview met Tom De Schepper (IDLab)