Maritieme verbinding
De Blauwe Cluster verbetert de mogelijkheden voor zee- en binnenscheepvaart en zet in op clean shipping. Een betere band met het hinterland en minder vervuilende schepen levert niet alleen kostenbesparingen maar ook efficiëntiewinsten op. Bovendien is er een positieve impact op het milieu.

De Blauwe Cluster kan het probleem van de groeiende files en vervuilend transport niet helemaal uit de wereld helpen. Maar het verbeteren van de mogelijkheden voor zee- en binnenscheepvaart is een belangrijke eerste stap. De Blauwe Cluster zorgt er daarom voor dat schepen veiliger en performanter worden en maakt verbindingen tussen zeehavens en rivieren rendabeler én duurzaam. Technologieën als Internet of Things, big data-management en autonome vaartuigen helpen daarbij.

Een tweede belangrijke stap is het versnellen van de overgang naar een schone scheepvaart met minder of zelfs geen uitstoot. De Blauwe Cluster zet dan ook voluit in op ‘clean shipping’, met nieuwe en koolstofarme aandrijftechnologieën.

Interview met Tom De Schepper (IDLab)