Oceaanvervuiling en afvaloplossingen
De Blauwe Cluster helpt creatieve én afdoende antwoorden zoeken op complexe problemen als 'plastic soup’ en het lekken van giftige stoffen in zee. We tonen aan dat er oplossingen mogelijk zijn die niet noodzakelijk tegen de economische belangen ingaan. Overleg en samenwerking zijn hierbij essentieel.

Ongecontroleerde industriële en menselijke consumptie heeft gezorgd voor problemen als 'plastic soup’ en het lekken van giftige stoffen in zee. Een duurzame blauwe economie zorgt ook hier voor afdoende antwoorden. Het verwijderen van zwerfvuil tijdens baggerwerkzaamheden bijvoorbeeld of het zorgen voor het opsporen en veilig verwijderen van oorlogsmunitie.

De combinatie van nieuwe businessmodellen en niet zo voor de hand liggende samenwerkingen met technologieën als big data, artificiële intelligentie of augmented reality opent een heel nieuwe markt aan oplossingen voor schijnbaar onoplosbare problemen.

Interview met Colin Janssen (Universiteit Gent)