Oceaanvervuiling en afvaloplossingen
We willen innovaties ontwikkelen om de hoeveelheid microplastics in onze zeeën te verminderen. We zoeken ook naar realistische oplossingen voor de vele munitiedumpplaatsen in onze zeeën en oceanen.

In dit domein zal de Blauwe Cluster zich concentreren op twee doelen die kansen bieden voor economische valorisatie, maar die ook een aanzienlijke toegevoegde waarde met zich meebrengen voor de samenleving als geheel:

  • opruimen van plastic afval in kust- en deltagebieden: de ontwikkeling van concepten en technologie voor het verwijderen van zwerfvuil tijdens baggerwerkzaamheden, of geïntegreerd in de werking van het energieopslag systeem op een multifunctioneel eiland
  • opruimen van dumpplaatsen van munitie: de ontwikkeling van een realistische oplossing voor de veelheid aan munitiedepots in onze zeeën en oceanen. Voor de kust van Heist, op de zandbank Paardenmarkt, is een belangrijke dumpsite van oorlogsmunitie uit Wereldoorlog I gesitueerd. In deze context zal de Blauwe Cluster zich dan ook richten op het opruimen van de naar schatting 35.000 ton gifgasbommen in de munitiestortplaats van de Paardenmarkt als een vlaggenschipinitiatief met aanzienlijk exportpotentieel
Interview met Colin Janssen (Universiteit Gent)