Smart sea
Transversaal domein
Het Smart Sea concept past de Industry 4.0 - filosofie toe in de offshore-sector, via de ontwikkeling van digitale technologieën en geautomatiseerde werkstromen.

De ontwikkeling van innovatieve digitale technologie en geautomatiseerde werkstromen zullen een belangrijke factor zijn in het succes van Blauwe Cluster-projecten. De kosten van operaties op zee zijn immers een veelvoud van die op het land, door factoren zoals scheepstijd, mankracht, risicobeheer en brandstof. Door offshore operaties te automatiseren en slimme en autonome apparatuur te introduceren, worden de operationele kosten verlaagd en de efficiëntie, de veiligheid en de betrouwbaarheid verhoogd.

Grootschalige offshore demonstratie- en infrastructuurprojecten vereisen bovendien intensieve monitoring (milieueffecten, monitoring van de bouw, beveiliging en structurele gezondheidsmonitoring van de offshore-installatie, enz.). Daarom zijn kostenefficiënte en slimme monitoringstrategieën essentieel om de effectiviteit van een project te demonstreren en over te gaan tot een proof of concept dat kan worden geïntegreerd in een businesscase.

Het is onze overtuiging dat elk innovatieproject van De Blauwe Cluster gekenmerkt moet worden door diepgaande digitalisering en automatisering. Het “Smart Sea” concept wil de industrie 4.0-filosofie implementeren binnen het offshore-domein en moet daarom beschouwd worden als een transversale prioriteit die aan de basis ligt van alle domeinen van de Blauwe Cluster.

Aangezien industrie 4.0 een vrij breed concept is, stelt de Blauwe Cluster een aantal prioriteiten voor die specifiek relevant zijn voor de offshore-sector:

  • innovatieve mariene slimme sensoren (slim: integratie van kunstmatige intelligentie en autonome besluitvorming)
  • offshore slimme sensornetwerken die met elkaar zijn verbonden en vervolgens kunnen worden ingebed in grotere netwerken (Internet of Things (IoT))
  • real-time gegevensoverdracht en efficiënte cloud computing (offshore connectiviteit)
  • big data handling en opkomende tools zoals Artificiële Intelligentie (AI)
  • de transitie naar automatisering (mariene robotica en onbemande en autonome offshore-vaartuigen)
Interview met Wesley Boënne (VITO)