Evaluatie Infosessie CO2-Prestatieladder 11 juni

CONTACTGEGEVENS
ALGEMENE WAARDERING
Hoe heb je de infosessie rond CO2-reductie met de CO2-Prestatieladder ervaren? We horen hierover graag je mening.
Helemaal niet mee eensNiet mee eensNeutraalEerder mee eensVolledig mee eens
De infosessie voldeed aan mijn verwachtingen. *
De CO2-prestatieladder werd goed ingeleid door Gijs Termeer (SKAO) en Stijn De Ryck (Cryus). *
De bedrijfsgetuigenissen (Herbosch-Kiere, Jan De Nul en DEME Group) gaven een goed beeld van de implementatie, uitdagingen en opportuniteiten. *
De toelichting vanuit de overheid (Agentschappen MDK en Facilitair Bedrijf) was complementair en schetste de toekomstige aanpak in België. *
TOEKOMST CO2-PRESTATIELADDER@DE BLAUWE CLUSTER?
Om de aanpak vanuit De Blauwe Cluster verder vorm te kunnen geven, polsen we graag naar jouw mening hierover.
OPEN VRAGEN