Premium lidmaatschap

Wil je de richting van de Blauwe Cluster mee bepalen? De strategie van je bedrijf vertalen in een gezamenlijke visie en promoten op alle beleidsniveaus?

Naast alle voordelen van de andere lidmaatschappen hebben premiumleden ook inspraak bij de bepaling van de jaarplanning, thema’s en activiteiten, georganiseerd door de Blauwe Cluster. Je bedrijf zit als het ware in de drivers’ seat van ons innovatieve netwerk.

Kennis

De premiumleden genieten uiteraard van alle voordelen van de andere lidmaatschappen. Ze hebben ook zeggenschap bij de bepaling van de jaarplanning, thema’s en activiteiten, georganiseerd door de Blauwe Cluster. De blauwe strategie die door deze bedrijven wordt nagestreefd, zal ook gepromoot worden door de Blauwe Cluster, waarbij er gestreefd wordt naar implementatie op alle beleidsniveaus. Jouw bedrijf wordt actief betrokken bij onze inspanningen om de Vlaamse blauwe economie in de kijker zetten bij toonaangevende internationale organisaties zoals bijvoorbeeld de Europese Commissie, de VN en de OESO.

Netwerking & strategie

Tot 10 medewerkers van je bedrijf krijgen gratis toegang tot alle events, zowel netwerkevents als workshops. Ook zal de bedrijfsleider worden uitgenodigd op het jaarlijkse CEO-diner. Een netwerkevent waar heel wat kruisbestuiving ontstaat met andere innoverende bedrijfsleiders van de strategische en de premium leden.

Je bedrijf krijgt een vertegenwoordiger in de raad van bestuur. Zo kan je de richting van de Blauwe Cluster mee bepalen. Daarnaast mogen premiumleden ook een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger afvaardigen naar de stuurgroep.

Innovatie

Voor de premiumleden wordt geen begeleidingsfee gevraagd voor projectbegeleiding en -opvolging. Meer zelfs: het voorzitterschap van de werkgroepen opgericht in de schoot van De Blauwe Cluster is voorbehouden voor premium leden.

Sluit je aan bij het innovatieve netwerk van De Blauwe Cluster en bepaal mee de visie en de strategie voor het versterken van de blauwe economie in Vlaanderen.

Premiumlid word je voor 58.270 euro per jaar (excl. BTW, tarief 2023). Het lidmaatschap wordt automatisch vernieuwd.

Inschrijven

Adres