Strategisch lidmaatschap

Strategische leden worden nauw betrokken bij de bepaling van de jaarplanning en specifieke thema’s van de Blauwe Cluster. Je bewaakt mee de innovatieagenda en weegt op de blauwe strategie die de Blauwe Cluster uitdraagt.

Kennis

Naast de voordelen die de verkennende en standaardleden genieten, kan deze groep daar bovenop deelnemen aan de strategische klankbordgroep. Daar worden de jaarplanning en thema’s van de projectoproepen en activiteiten van de Blauwe Cluster behandeld. Je bedrijf wordt proactief benaderd voor de invulling van calls, thema’s en projecten.

Netwerking & strategie

Als strategisch lid mag je bedrijf 5 medewerkers gratis afvaardigen naar 3 netwerkevents en workshops. Daarnaast zal de bedrijfsleider worden uitgenodigd op het jaarlijkse CEO-diner met de andere strategische en premium leden. Een uniek netwerkevent voor bedrijfsleiders die innovatie in de blauwe economie hoog in het vaandel dragen.

Je bedrijf mag 1 vertegenwoordiger afvaardigen naar de stuurgroep.

Innovatie

Er wordt direct contact opgenomen bij calls volgens de interessedomeinen van je bedrijf. Projecten worden intensief begeleid door de Blauwe Cluster. De begeleidingsfee (€ 1.143 na indiening van een 10-pager, € 3.958 na de goedkeuring van het project door VLAIO (tarieven 2023 - excl. BTW) voor 3 innovatieprojecten per jaar is in het lidmaatschap inbegrepen.

Sluit je aan bij het innovatieve netwerk van de Blauwe Cluster en ontdek het potentieel van de blauwe economie voor jouw bedrijf.

Strategisch lid word je voor 17.591 euro per jaar (excl. BTW, tarief 2023). Het lidmaatschap wordt automatisch vernieuwd.

Inschrijven

Adres