Op 11 juni heeft de Europese Commissie haar jaarlijks verslag over de Blauwe Economie gepubliceerd. Het verslag benadrukt vooral het belang van onderzoek en innovatie.

De Blauwe Economie krijgt steeds meer erkenning als een cruciale sector in het innovatielandschap. De sector is niet enkel een economisch sterke groeimotor voor de toekomst, maar ook essentieel in de strijd tegen klimaatverandering en voor een duurzame toekomst in het algemeen. 

Met het oog op de toekomst zijn verdere inspanningen op het vlak van onderzoek en innovatie essentieel. Europa zal daar onder andere op inzetten binnen het Horizon Europe-programma en meer in het bijzonder via de specifieke Missie voor gezonde oceanen, zeeën, kust- en binnenwateren.

 

Europees Commissaris voor Innovatie & Onderzoek Mariya Gabriel erkent dat gezonde kustgebieden en oceanen cruciaal zijn voor onze samenleving. Ze zijn de longen van onze planeet en produceren de helft van de zuurstof die we inademen. De Commissie wijst erop dat de zee een belangrijke bron is van gezonde voeding en een onmisbare rol speelt bij de transitie naar een koolstofarme samenleving.

Ondanks de negatieve impact van de coronacrisis, gelooft Europese Commissaris voor Leefmilieu, Oceanen en Visserij Virginijus Sinkevičius in een mooie toekomst voor de blauwe economie. Hernieuwbare offshore energie, duurzame zeevoeding, duurzaam kusttoerisme en de blauwe bio-economie zijn samen met nog veel andere activiteiten immers belangrijke hefbomenen om sterker, gezonder, veerkrachtiger én duurzamer uit de crisis te komen.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.