De huidige Europese Commissie onder leiding van Ursula von der Leyen heeft een duidelijke visie voor ogen. In de periode 2019-2024 wil men een programma uitvoeren dat zes speerpunten omvat. Centraal staat vooral het streven naar een klimaatneutrale Europese Unie.

Commissievoorzitter Urusula von den Leyen schoof de zes prioriteiten destijds naar voren binnen het kader van haar kandidaatschap om voorzitter van de Europese Commissie te worden. Na haar aanstelling werden deze prioriteiten in meer detail uitgewerkt.

Dit zijn de zes prioriteiten voor de periode 2019-2024:

  • Een Europese Green Deal:  een routekaart voorzien om de economie van de EU duurzaam te maken. De focus ligt hier op het aanpakken van klimaat- en milieuproblemen in alle beleidsdomeinen als een kans om de transitie voor iedereen zo rechtvaardig en inclusief mogelijk te maken.
  • Europa klaar voor het digitale tijdperk: een Europese digitale strategie opstellen die maakt dat mensen en bedrijven voordeel kunnen halen uit de digitale transformatie. Hierbij kijkt men vooral naar veelbelovende technologieën zoals artificiële intelligentie, data security en cybersecurity.
  • Een economie die werkt voor de mensen: de sociale markteconomie van de EU verder ondersteunen. Dit omhelst versterking van kmo’s, voltooiing van de kapitaalmarktenunie en verdieping van de economische en monetaire unie.
  • Een sterker Europa in de wereld: ervoor zorgen dat de EU een actievere rol op zich neemt op internationaal vlak. Daarbij denkt men vooral aan het geopolitieke gewicht van Europa in de wereld.
  • Bevordering van onze Europese levenswijze: justitie en de kernwaarden van de EU verdedigen. Aandachtspunten in dit verband zijn onder andere de bescherming van de rechtsstaat en het asiel- en migratiebeleid.
  • Een nieuwe impuls voor Europese democratie: burgers een grotere rol toekkennen en inspraak geven in de EU-besluitvormingsprocedure. Dat kan onder andere via een conferentie voor de toekomst van de EU. Dit kadert ook binnen de strijd tegen fake news.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.