Via monitoring campagnes en slimme sensoren groeien de volumes aan data van zeeën en oceanen supersnel. Deze toevoer aan datastromen zorgt voor een bron aan informatie over het mariene milieu en verandert de manier waarop we de oceaan bestuderen en begrijpen grondig. Meer data betekent niet noodzakelijk dat de juiste informatie beschikbaar is om data-gestuurde managementbeslissingen te nemen. Langsheen de waardenketen van data (van acquisitie tot datagebruik) zijn nog heel wat uitdagingen en knelpunten aan te pakken. Een werkgroep van de Europese Marine Board bracht deze in kaart.

Om de waarde van mariene big data te vergroten, moeten ze openlijk worden gedeeld, uitwisselbaar zijn en beschikbaar voor complexe analyses gebaseerd op artificiële intelligentie. Daarnaast is er nood aan complexere en transdisciplinaire analyses van mariene data om zo nieuwe benaderingen voor het beheer van de oceaan en mariene hulpbronnen te ontwikkelen. Bedrijven kunnen hierin een rol spelen door het ontwikkelen van slimme sensoren die real-time transfer en verwerking van data mogelijk maken, data te delen met onderzoekers en overheid volgens welbepaalde protocollen en sterker in te zetten op big data analyses en data validatie om modellen en algoritmes te trainen. Een doorgedreven samenwerking tussen de marien experten en data experten dringt zich op.

Enkele inspirerende initiatieven die het potentieel van big data willen ontsluiten:

  • ENDURUNS project (H2020):  toepassing van machine learning technieken om de verwerkingstijd van beelden genomen door een autonoom onderwatervoertuig te reduceren
  • EVER-EST platform (H2020): Sea Monitoring virtueel onderzoeksplatform met tools en diensten om de uitwisseling van data, workflows, ervaringen en methoden te bevorderen

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.