Multispecies broedhuis

Lokale aquacultuur kampt met een gebrek aan voldoende, kwalitatief startmateriaal (sporen van zeewier, zaad van schelpdieren, postlarven van garnalen,…). In dit Blauwe Clusterproject gaan zes Vlaamse bedrijven en drie onderzoeksgroepen van de Universiteit Gent deze uitdaging aan. BlueMarine³.Com wil geïntegreerde, ecosysteem-gebaseerde broedhuistechnieken ontwikkelen, met een sterke nadruk op het ontwikkelen van synergiën tussen soorten, infrastructuur, kweektechnieken en management, een zogenaamde ‘geïntegreerde multispeciesbenadering’. Het uiteindelijk doel is het oprichten van een piloot (multispecies-)broedhuis, die verdere innovatie en de ontwikkeling van meer grootschalige initiatieven kan stimuleren. Na de eerste zes maanden kunnen reeds enkele mooie resultaten voorgesteld worden.

Zeewieren

Het Laboratorium voor Fycologie (UGent) werkt, in samenwerking met SIOEN, dat biogebaseerde en bioafbreekbare textiele groeisubstraten ontwikkelt, aan een collectie van strains van commerciële zeewieren.  De collectie werd ondertussen al uitgebreid met lokale strains van Saccharina, Undaria, Porphyra en Ulva afkomstig uit de Noordzee en de Oosterschelde. Daarnaast wordt ook gewerkt aan de levenscyclusbeheersing van de verschillende soorten. Voor Undaria werd bijvoorbeeld een gametofyt strain succesvol geïsoleerd uit Wemeldinge (NL). Mannelijke en vrouwelijke gametofyten blijken erg vruchtbaar. De optimale nutriënten, temperatuur en lichtcondities voor groei en vruchtbaarheid worden nu bepaald.

Garnalen

Voor de kweek van garnaallarven sloegen het Laboratorium voor Aquacultuur & Artemia Reference Center (UGent),  IMAQUA (een spin-off van de UGent) en Proviron de handen in elkaar. IMAQUA kweekt onder optimale omstandigheden ouderdieren op en laat ze voortplanten. Met deze larven wordt dan geëxperimenteerd in het Laboratorium voor Aquacultuur & ARC.  De microalgen die door Proviron in eigen ontwikkelde bioreactoren gekweekt worden, dienen hierbij als belangrijkste voedsel voor de garnaallarven. Testen van experimentele voederschema’s waarbij verschillende soorten algen van Proviron vergeleken werden met algen gekweekt op het Laboratorium voor Aquacultuur & ARC resulteerden al in een goede overleving van ongeveer 50%. Dit leidde tot de eerste productie van 50.000 garnaallarven op Vlaamse bodem. De garnaalpostlarven worden nu verder opgekweekt bij IMAQUA zodat de cyclus volledig gesloten wordt.

Schelpdieren

Ondertussen wordt er ook flink gewerkt aan de ontwikkeling van een recirculatiesysteem voor de kweek van schelpdieren, zoals de holle oester. Er wordt gebouwd aan een eerste proefopstelling in het Laboratorium voor Aquacultuur & Artemia Reference Center. Dit systeem moet toelaten het water te hergebruiken met minimale verversing. Het creëert een stabielere kweekomgeving die, mits controle van de microbiële gemeenschap, de groei en gezondheid van de dieren ten goede komt. Deze techniek wordt al toegepast in de aquacultuur van vissen en garnalen, maar is zeer innovatief voor schelpdieren. De eerste proeven zullen uitgevoerd worden met het jonge zaad van holle oesters. 

BlueMarine³.Com is een samenwerking tussen verschillende groepen van de Universiteit Gent: het IOF-consortium BLUeGent (Dr. ir. Margriet Drouillon), het Laboratorium voor Aquacultuur & ARC (Prof. Dr. ir. Peter Bossier), het Laboratorium voor Fycologie (Prof. Dr. Olivier De Clerck) en het Laboratorium voor Milieutoxicologie (Prof. Dr. Colin Janssen), en de volgende bedrijven: Aquacultuur Oostende, Colruyt Group, DEME, IMAQUA, Proviron en SIOEN. Dit project wordt gesteund door VLAIO.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.