Tweede projectoproep van de Blauwe Cluster

De tweede call staat open van 15 maart tot 17 mei 2019. Projectvoorstellen dienen voor deze datum aangemeld te worden bij de Blauwe Cluster. Deze aanmelding betreft nog geen full proposal, maar een 10-pager volgens een gestandaardiseerd format. In de voorbereiding van het project, biedt de Blauwe Cluster ondersteuning aan de projectpartners. Alle informatie en richtlijnen voor het indienen van een project is terug te vinden op onze website.

Deadline voor indiening van een project is vrijdag 17 mei om 12u.

Elk projectvoorstel dat past binnen de roadmaps van de Blauwe Cluster en voldoet aan de voorwaarden inzake samenwerking, komt in aanmerking voor subsidiëring. 

Projecten kunnen enkel ingediend worden via het online portaal. De indiening gebeurt door de projectcoördinator die hiervoor een login aanvraagt op de website. De Blauwe Cluster staat je met raad en daad bij om deze aanvraag voor te bereiden. We raden sterk aan om je project op voorhand te laten aftoetsen bij één van onze innovatiemanagers om er zeker van te zijn dat je voorstel ontvankelijk is. 

Wat als je geen lid bent van de Blauwe Cluster?

Ook niet-leden kunnen projectideeën aanmelden zonder verdere verplichtingen. Enkel indien het projectidee effectief als 10-pager wordt aangemeld, moet elke partner lid zijn van de cluster of bereid zijn om lid te worden. 

Wat als er minder dan 3 bedrijfspartners zijn?

Indien de indieners dit wensen, dan kan de Blauwe Cluster je helpen in de zoektocht naar ontbrekende partners. Bij aanmelding van een 10-pager moet het consortium volledig zijn. Het is ook mogelijk om ervoor te kiezen een project alleen of met 2 bedrijven uit te voeren. In dat geval begeleiden we het project richting reguliere financieringskanalen. 

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.