De derde call voor het indienen van een 10-pager staat open van 17 juli tot 2 september 2019. De 10-pager zal beoordeeld worden door de Stuurgroep van 10 september en - indien aanvaard - een volledig aanvraag kunnen indienen tegen 30 september.
Deadline voor indienen van een projectaanvraag is 2 september om 12u.
 

Welke projecten komen in aanmerking?

Deze call staat enkel open voor onderzoeks – en ontwikkelingsprojecten, haalbaarheidsstudies en pilootprojecten, met een steunaanvraag van minder of gelijk aan 500 000 euro. Projecten in elk van de 6 innovatiedomeinen van de Blauwe Cluster zijn ontvankelijk, maar moeten inpasbaar zijn in de roadmaps.
Alle informatie en richtlijnen voor het indienen van een project is terug te vinden op onze website.
 

Wat als je geen lid bent van de Blauwe Cluster?

Ook niet-leden kunnen projectideeën aanmelden zonder verdere verplichtingen. Enkel indien het projectidee effectief als 10-pager wordt aangemeld, moet elke partner lid zijn van de cluster of bereid zijn om lid te worden.

 

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.