NeSSIE op zoek naar toonaangevende bedrijven

Het NeSSIE-project zet in op het uittesten van corrosiewerende technologieën en nieuwe materialen in golf-, getijden- en offshore windenergie. De partners zoeken drie toonaangevende bedrijven om demonstratieprojecten rond corrosie in de Noordzee op te zetten. De call staat open van 6 juni tot 7 augustus 2018.

De call is bedoeld om projectontwikkelaars in offshore energie te koppelen aan innovatieve toeleveringsbedrijven in heel Europa. Doel is het vinden van commerciële oplossingen voor corrosie en de materialenproblematiek in offshore hernieuwbare energie.

In een eerste fase worden drie toonaangevende bedrijven geselecteerd om demonstratieprojecten op te zetten. De succesvolle bedrijven uit de eerste fase kunnen daarna door naar een tweede fase, waarin wordt gezocht naar innovatieve oplossingen in de Europese waardeketen. In een laatste fase wordt een aantal concrete business cases uitgewerkt.

Nessie is een internationaal project gesteund door het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij, met onder meer Sirris/OWI-Lab als partner.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.