Ook onze Vlaamse kust moet zich klaarmaken voor de gevolgen van de klimaatverandering. Oplossingen hiervoor vergen een langetermijnvisie. In een duurzame wereld wordt gezocht naar win-win oplossingen waarbij iedereen aan bod komt: kustverdediging, toerisme, mariene ecologie, duurzame energie, ... Dit vergt een andere, complexere aanpak dan zich enkel te concentreren op één probleem.  

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.