Ook onze Vlaamse kust moet zich klaarmaken voor de gevolgen van de klimaatverandering. Oplossingen hiervoor vergen een langetermijnvisie. In een duurzame wereld wordt gezocht naar win-win oplossingen waarbij iedereen aan bod komt: kustverdediging, toerisme, mariene ecologie, duurzame energie, ... Dit vergt een andere, complexere aanpak dan zich enkel te concentreren op één probleem.