Het Compendium voor Kust en Zee is een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. Het komt tot stand door een samenwerking tussen verschillende academische groepen, overheidsinstanties, middenveldorganisaties en overlegplatformen met betrekking tot de kust en zee en wordt gecoördineerd door het VLIZ. 

Samen met het Compendium werd ook de Kustportaal-website gelanceerd. Het Kustportaal beoogt om op een gebruiksvriendelijke manier toegang te bieden tot informatie en dataproducten over de gebruikersfuncties en monitoringsactiviteiten op het Belgisch deel van de Noordzee en de kustzone, inclusief strand, duinen en polders. Het portaal biedt de mogelijkheid om via thematische ingangen zowel statische als interactieve dataproducten en kaarten weer te geven onder de vorm van overzichtelijke GIS-lagen met de mogelijkheid om door te linken naar de achterliggende metadata. Op deze wijze tracht het te fungeren als centraal doorverwijsportaal naar de veelheid aan informatiebronnen. 

Het portaal zal stelselmatig geactualiseerd en uitgebreid worden, zowel met relevante informatieproducten als op het gebied van functionaliteiten. Zo wordt er getracht om continu in te spelen op de noden van alle gebruikers. 

Ook voor de Blauwe Cluster en haar leden is het Compendium en het Kustportaal een belangrijke bron van informatie in de creatie van innovatieve projecten op en rond de zee. 

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.