De Blauwe Cluster organiseert voor elk domein waarop de cluster actief is Taskforces. Met deze Taskforces willen we vanuit De Blauwe Cluster:

  • Zicht krijgen en de vinger aan de pols houden wat betreft lopende initiatieven/projecten bij de leden en ideeën uitwisselen
  • Coalities van bedrijven en kennisinstellingen faciliteren en cofinanciering helpen zoeken voor projectvoorstellen
  • Spreekbuis zijn naar beleidsmakers om noden vanuit innovatie richting beleid kenbaar te maken
  • Inzichten vergaren om onze roadmaps bij te sturen waar nodig

Tijdens de Taskforce Blauw Toerisme op 18 juni werd nagedacht over mogelijkheden tot verduurzaming van blauw toerisme. Er kwam aan bod dat veel hotels geïnvesteerd hebben in energie – en waterbesparende maatregelen. Ook voor overschotten van voedsel zijn er circulaire oplossingen. Een beter kennistransfer van nieuwe duurzame technologieën voor de hotelsector is steeds welkom, al zijn deze niet altijd implementeerbaar in oudere gebouwen. Het is een vaststelling dat de betalingsbereidheid voor duurzame accommodaties , zowel bij de particulier als de bedrijven, nog bijzonder laag is.

Er is grote enthousiasme onder de deelnemers om mee het verhaal over de blauwe economie te verspreiden, waarbij toeristische bedrijven uitstekend geplaatst zijn om een groot publiek aan te spreken.

DBC wenst haar leden uit de toeristische sector een succesvol zomerseizoen én pik in oktober de draad terug op met een vervolg taskforce.

Deelname aan Taskforces is voorbehouden aan leden van De Blauwe Cluster. Wil je ook deelnemen en ben je nog geen lid? Check hier onze lidmaatschapsformules en dien je aanvraag in.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.