De Blauwe Cluster organiseert voor elk domein waarop de cluster actief is Taskforces. Met deze Taskforces willen we vanuit De Blauwe Cluster:

  • Zicht krijgen en de vinger aan de pols houden wat betreft lopende initiatieven/projecten bij de leden en ideeën uitwisselen
  • Coalities van bedrijven en kennisinstellingen faciliteren en cofinanciering helpen zoeken voor projectvoorstellen
  • Spreekbuis zijn naar beleidsmakers om noden vanuit innovatie richting beleid kenbaar te maken
  • Inzichten vergaren om onze roadmaps bij te sturen waar nodig

Broeikasgas emissiereductie is de grootste uitdaging voor de volgende decennia. Tijdens de tasforce vergeleken we de voor- en nadelen van het gebruik van LNG (liquid natural gas), elektrische of hybride aandrijvingen, waterstof en methanol en kregen we voorbeelden uit de praktijk. Om een reductie van 40% tegen 2030 en 70% tegen 2050 te realiseren kan een CO2-prijs een mogelijk en nodig instrument zijn.

De aanwezige bedrijven en kennisinstellingen - 26 in totaal - geven aan dat een motiverende Vlaamse regelgeving verder moet ontwikkeld worden, waarbij initiatieven kunnen genomen worden om tot internationale afspraken en standaarden te komen.

Om de innovatie agenda verder aan te jagen moeten we demo-projecten kunnen opzetten en technologie slim kunnen combineren om conservatieve markten te overtuigen. Cofinanciering helpt en is nodig om risico’s te kunnen beheersen.

Deelname aan Taskforces is voorbehouden aan leden van De Blauwe Cluster. Wil je ook deelnemen en ben je nog geen lid? Check hier onze lidmaatschapsformules en dien je aanvraag in.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.