De Blauwe Cluster organiseert voor elk domein waarop de cluster actief is Taskforces. Met deze Taskforces willen we vanuit De Blauwe Cluster:

  • Zicht krijgen en de vinger aan de pols houden wat betreft lopende initiatieven/projecten bij de leden en ideeën uitwisselen
  • Coalities van bedrijven en kennisinstellingen faciliteren en cofinanciering helpen zoeken voor projectvoorstellen
  • Spreekbuis zijn naar beleidsmakers om noden vanuit innovatie richting beleid kenbaar te maken
  • Inzichten vergaren om onze roadmaps bij te sturen waar nodig

De taskforce Hernieuwbare Energie op 29 augustus, te gast bij RelyOn Nutec, kon rekenen op een grote belangstelling van bedrijven – met ca. 50 deelnemers - actief in een brede scope van activiteiten in de offshore Hernieuwbare Energie. Onder leiding van de Blauwe Cluster, ondersteund door het BOC en de IBN Offshore Energie, werd eerst een inleiding gegeven over de huidige status van de roadmap en de context van het Ruimtelijk Plan 2020-2026. Met een aantal voorbeelden werd dieper ingegaan op de ontwikkelingstrends. Daarna werd in 4 “supply chain” groepen gedurende twee volle uren in drie sessies volgens het World Café concept gewerkt. Tijdens de sessies werden ontwikkelingsdoelen verzameld en prioriteiten gedefinieerd aan de hand van het criterium valorisatiepotentieel. De gewaardeerde inbreng van de vele stakeholders zal in de komende weken verder worden verwerkt en verdere communicatie zal hierover volgen.

Deelname aan Taskforces is voorbehouden aan leden van De Blauwe Cluster. Wil je ook deelnemen en ben je nog geen lid? Check hier onze lidmaatschapsformules en dien je aanvraag in.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.