De Blauwe Cluster organiseert voor elk domein waarop de cluster actief is Taskforces. Met deze Taskforces willen we vanuit De Blauwe Cluster:

  • Zicht krijgen en de vinger aan de pols houden wat betreft lopende initiatieven/projecten bij de leden en ideeën uitwisselen
  • Coalities van bedrijven en kennisinstellingen faciliteren en cofinanciering helpen zoeken voor projectvoorstellen
  • Spreekbuis zijn naar beleidsmakers om noden vanuit innovatie richting beleid kenbaar te maken
  • Inzichten vergaren om onze roadmaps bij te sturen waar nodig

Tijdens de discussieronde van de Taskforce munitiedepot - met 27 deelnemers - bleek dat de individuele technieken voor de detectie en opruiming van de munitie bestaan, maar dat er een gebrek is aan integratie en aanpassing aan de lokale omstandigheden. De overheidsopdracht in het kader van PIO kan hier verandering inbrengen. Verder is het van belang om verder in te zetten op historisch onderzoek van de site, kennis op te bouwen rond de mechanismen van het vrijkomen van munitie en lekken, en te evolueren naar een continue monitoring. Tenslotte dient ook gezocht te worden naar oplossingen om de capaciteit voor het ontmantelen van munitie op te schroeven.  

Bedrijven met activiteiten o.a. in detectie/lokalisatie UXO, algemene offshore werken, onder water surveillance, engineering, onderwater robotica, UXO Risico management, en chemische labo’s, … worden opgeroepen deel te nemen aan de marktconsultatie op 10 oktober 2019.

Deelname aan Taskforces is voorbehouden aan leden van De Blauwe Cluster. Wil je ook deelnemen en ben je nog geen lid? Check hier onze lidmaatschapsformules en dien je aanvraag in.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.