• TF zeewering

De Blauwe Cluster organiseert voor elk domein waarop de cluster actief is Taskforces. Met deze Taskforces willen we vanuit De Blauwe Cluster:

  • Zicht krijgen en de vinger aan de pols houden wat betreft lopende initiatieven/projecten bij de leden en ideeën uitwisselen
  • Coalities van bedrijven en kennisinstellingen faciliteren en cofinanciering helpen zoeken voor projectvoorstellen
  • Spreekbuis zijn naar beleidsmakers om noden vanuit innovatie richting beleid kenbaar te maken
  • Inzichten vergaren om onze roadmaps bij te sturen waar nodig

De Taskforce zeewering werkt volledig binnen de triple helix waarbij overheid, bedrijven en kennisinstellingen ideeën uitwisselen. Een opvallende vaststelling tijdens deze eerste Taskforce - met 29 deelnemers - is dat er veel suggesties zijn gekomen met een grote convergentie. Er is een duidelijke nood aan meer ruimte voor zeewering. Tevens stelden we de wil vast over alle aanwezigen heen om de toekomstige zeewering op een duurzame manier in te vullen. Een maximale ruimtecreatie is een must om blauwe groei te stimuleren, om een maximaal effect te hebben én om meer natuur te creëren met alle ruimte voor natuurlijke processen. Binnen deze Taskforce zal dan ook gewerkt worden aan een oplijsting van economische functies en de inschatting van hun belang. Het proces dat de overheid op gang heeft getrokken zal op die manier parallel ontwikkelen met de inzichten van de Taskforce.

Deelname aan Taskforces is voorbehouden aan leden van De Blauwe Cluster. Wil je ook deelnemen en ben je nog geen lid? Check hier onze lidmaatschapsformules en dien je aanvraag in.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.