Het ontwerp-MRP voor de periode 2020-2026 en het bijhorende strategische milieueffectenrapport zijn beschikbaar op www.consult-leefmilieu.be. Er wordt ook een openbare overlegvergadering georganiseerd op 9 juli 2018 om 14u30 op de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, waarbij de Staatssecretaris het MRP zal voorstellen en in dialoog zal gaan met de burger.

Ook de gewestregeringen, een aantal bijzondere instanties (Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, Kustwacht) en de buurlanden (Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) zullen worden aangeschreven om zich uit te spreken over het ontwerp-MRP.

Voor de Blauwe Cluster is het erg belangrijk dat het plan voldoende ruimte voorziet om muliti-functionele innovatieve activiteiten op zee te kunnen ontplooiien. 

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.