In het Belgisch deel van de Noordzee en in de Westerschelde kende de scheepvaart een daling met respectievelijk 13% en 5% in de periode februari-april 2020. Het VLIZ komt tot die conclusie op basis van een analyse van open data.

Cargoschepen noteerden een daling van respectievelijk 12 en 6%. Bij tankers was er een status-quo. Passagiersschepen (-34 en -39%) en vissersschepen (-33 en -10%) kenden proportioneel de grootste terugval.

Naast de coronamaatregelen zijn er ook een aantal niet-coronagerealteerde oorzaken, zoals het verbod op pulsvisserij in Belgische wateren sinds half augustus 2019.

Opmerkelijk is dat bepaalde offshore activiteiten, zoals de bouw van twee nieuwe windparken voor de Belgische kust, relatief weinig hinder lijken te ondervinden van de coronacrisis. 

De resultaten lopen grotendeels gelijk met die voor de rest van Europa.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.