Video nieuwjaarsevent

De Blauwe Cluster zette het nieuwe jaar in als volledig erkende speerpuntcluster en dat mocht gevierd worden. Op 25 januari kwamen de leden samen op een plaats waar creativiteit en eigenzinnigheid de boventoon halen (Verbeke Foundation, Kemzeke). De namiddag werd op gang getrokken door een inleiding van CEO Caroline Ven en met een videoboodschap van minister Philippe Muyters. Naast een rondleiding op de site was er een feestelijke zitting in het kader van het Marien Ruimtelijk Plan (MRP).  Voor dit deel was minister van Noordzee Philippe De Backer aanwezig voor een interactieve sessie met filmpjes, polls voor alle aanwezige leden en rechtstreekse vragen aan de minister. Het enthousiasme rond nieuwe mogelijkheden is groot maar ook de mogelijke pijnpunten kwamen aan bod.

Het thema MRP is niet toevallig: er is een nieuw Marien Ruimtelijk Plan goedgekeurd in december 2018. De Blauwe Cluster is enthousiast dat het beleid de weg naar duurzame blauwe groei inslaat. Het MRP neemt dat niet alleen in zijn doelstellingen op maar komt ook met specifieke zones voor ‘commerciële en industriële activiteiten’. In de projectzones hebben commerciële en industriële activiteiten voorrang en ze kunnen een belangrijke motor zijn voor een innovatiegedreven ommeslag. De vlotte toegang tot de projectzones om innovatieve trajecten op zee uit te zetten moet nu door de overheid gegarandeerd kunnen worden. Met name het KB voor ingebruikname moet zo snel mogelijk genomen worden om te vermijden dat de projectzones ontoegankelijk blijven. De Blauwe Cluster verwacht dat de zones met ingang van het nieuwe MRP (maart 2020) in gebruik zullen kunnen worden genomen. Verder juicht de Blauwe Cluster de ruimte voor natuur en duurzaamheid toe. De Blauwe Cluster wil er wel voor blijven ijveren om nieuwe innovatieve activiteiten niet steeds tegenover de natuur te plaatsen, maar ontwerpen zodanig aan te passen dat we tot een ecosysteembenadering komen.

De Blauwe Cluster wil met zijn events de leden maximaal informeren, betrekken, bevragen. De sfeer op het nieuwjaarsevent zat er duidelijk in.

Woordwolk MRP

Alle leden van de Blauwe Cluster zijn nauw betrokken bij de evoluties in ruimtegebruik op zee; tijdens het BC-Nieuwjaarsevent bleek dat alle leden goed tot zeer goed geïnformeerd zijn. Deze woordenwolk werd samengesteld door de leden en vormen een echo van wat voor hen het ‘MRP’ betekent.

Caroline Ven: “We moeten ons met zijn allen bewust zijn van de eerste stappen richting innovatieve projecten op zee; vanaf maart 2020 is het aan ons -de blauwe sector- om invulling te geven aan de vijf nieuwe zones voor commerciële en industriële activiteiten”

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.