Op 17 juni werden De Blauwe Cluster, ILVO, VLIZ, Vlaamse Visveiling en de Rederscentrale ontvangen in het Vlaams parlement. Tijdens een hoorzitting had men het over de impact van de coronacrisis op visserij en aquacultuur, en ideeën voor toekomstgericht beleid.

De Blauwe Cluster heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om te pleiten voor een groter politiek en maatschappelijk draagvlak. Dit is noodzakelijk om kennisopbouw omtrent mariene aquacultuur effectief te kunnen omzetten in investeringen.

In de afgelopen jaren is meer dan 7 miljoen € overheidssteun gegaan naar de opbouw van kennis en expertise voor de ontwikkeling van een duurzame mariene aquacultuursector in Vlaanderen. Flankerend daarbij hebben ook de bedrijven in O&O geïnvesteerd.

Eerste commerciële kwekerijen

Het onlangs gepubliceerde Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026 voorziet specifiek zones voor commerciële en industriële activiteiten. Dit betekent dat er nu ruimte beschikbaar is op zee om deze innovaties om te zetten in commerciële projecten.

De sector staat dan ook klaar om te investeren in de eerste commerciële kwekerijen op zee. Die zullen Vlaanderen niet alleen lokaal en duurzaam geteelde voeding en mariene biomassa opleveren, maar ook verder in de waardeketen voor tewerkstelling zorgen in de veiling, verwerkingsbedrijven, horeca en toerisme. 

 

 

Een bijkomend voordeel – niet onbelangrijk in Corona tijden - is dat Vlaanderen dankzij deze activiteiten minder afhankelijk wordt van overzeese aanvoerlijnen voor zijn voedselvoorziening. De technologie en knowhow biedt verder ook heel wat potentieel voor export.

Volgende stappen

Om deze sector in Vlaanderen van de grond te krijgen, is er nood aan:

  • Volgehouden investeringen in O&O, met een verhoging van de overheidssteun voor kmo’s en pilootprojecten in het bijzonder; 
  • Een politiek en maatschappelijk draagvlak voor private investeringen in nieuwe commerciële activiteiten op de Belgische Noordzee;
  • Omarming op Vlaams niveau van het Europees beleid om de blauwe economie te steunen. 

Deze aanbevelingen werden enthousiast onthaald door parlementsleden over alle partijen heen. Enkele leden van de commissie wezen ook op de kans om een meer geïntegreerd beleid te ontwikkelen in Vlaanderen omtrent de blauwe economie.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.