Onder blauwe economie verstaan we alle economische activiteiten die verbonden zijn aan oceanen, zeeën en kusten. De activiteiten van de blauwe economie zijn sterk geëvolueerd over de tijd. De conventionele activiteiten, zoals visserij, havenactiviteiten, kusttoerisme, scheepvaart zijn over het algemeen goed gedocumenteerd. Het belang van activiteiten die in andere sectoren ontplooid worden in relatie tot de blauwe economie is tot nog toe onderbelicht. Daarom heeft de speerpuntcluster De Blauwe Cluster deze studie laten uitvoeren met als opdracht de economische en maatschappelijke relevantie van de blauwe economie in Vlaanderen in kaart te brengen. Het begrip ‘blauwe economie’ dient daarbij breder bekeken te worden dan de conventionele blauwe economie activiteiten, en omvat ook de meer ‘verdoken’ of minder bekende activiteiten zoals energievoorziening, blauwe bio-economie, offshore aquacultuur, ecosysteemdiensten, en slim materiaalgebruik. Bij de berekening wordt niet enkel rekening gehouden met de directe effecten van de blauwe economie, maar ook met de afgeleide meerwaarde die het creëert, onder meer bij toeleveranciers en door de koopkracht die het genereert via de tewerkstelling.

Minister Crevits
Vlaanderen kiest ervoor om flink te investeren in innovatieve oplossingen op het vlak van energie en klimaat. Deze studie toont duidelijk aan wat de totale maatschappelijk en economische meerwaarde is van de blauwe economie voor Vlaanderen. Het is belangrijk dat we ‘de Blauwe Cluster’ als jongste speerpuntcluster in Vlaanderen ondersteunen. De samenwerking tussen bedrijven, kmo’s, onderzoeksinstellingen en de overheid heeft in het eerste jaar al geleid tot heel wat innovatieve onderzoeksprojecten die kunnen bijdragen tot nieuwe en duurzame economische investeringen op en rond onze Noordzee. Als we samen alle zeilen bijzetten, zal Vlaanderen ook op het vlak van de blauwe economie een toonaangevende rol kunnen spelen.
Hilde Crevits

Vlaams minister bevoegd voor Economie, Innovatie en Werk

Directe omvang van de blauwe economie

Beperken we ons tot de omvang van de blauwe economie in strikte zin, dan is die goed voor een directe toegevoegde waarde (of welvaart) van naar schatting 7,21 miljard euro, wat betekent dat de directe impact van de blauwe economie goed is voor 2,8% van het bruto binnenlands product van Vlaanderen. Op vlak van tewerkstelling zorgt de blauwe economie voor naar schatting 76.689 voltijdsequivalenten.

Economische hefboom van de blauwe economie

  • Elke euro omzet die de blauwe economie bedrijven genereren, zorgt voor € 0,60 bijkomende omzet in rest van de economie (outputmultiplicator van 1,57)
  • Elke voltijdse job binnen de blauwe economie bedrijven, zorgt voor 1 extra job in de rest van de economie (tewerkstellingsmultiplicator van 2,01)
  • Elke euro welvaart (toegevoegde waarde) die de blauwe economie bedrijven genereren, zorgt voor € 0,90 bijkomende welvaart in de rest van Vlaanderen

Vooruitzichten

De vooruitzichten voor de blauwe economie zijn positief. Zowel qua omzet en tewerkstelling wordt een stijging verwacht, enkel op het vlak van investeringen geeft een kleine minderheid aan te verwachten dat deze zouden terugvallen.  

Innovatie

De bedrijven in de blauwe economie zijn ook belangrijke innovatiespelers. Uit enquêteresultaten blijkt dat 90% van de respondenten Onderzoek & Ontwikkeling belangrijk vindt voor de uitbouw van hun blauwe economie activiteiten. Bijna 70% vindt Onderzoek & Ontwikkeling zelfs zeer tot uitermate belangrijk. De top 5 van onderzoeksinstellingen waarmee de bedrijven samenwerken zijn: Universiteit Gent, het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), Universiteit Antwerpen, het Instituut voor Landbouw- en Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO).

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.